BÁO CÁO CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

BÁO CÁO Đánh giá kết quả đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Xã Thiệu Phú

Tin tức sự kiện

BÁO CÁO CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬTBÁO CÁO CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
THÔNG BÁO NIÊM YẾT TIẾP CẬN PHÁP LUẬTTHÔNG BÁO NIÊM YẾT TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
BIỂU CHẤM ĐIỂM TIẾP CẬN PHÁPLUẬTBIỂU CHẤM ĐIỂM TIẾP CẬN PHÁPLUẬT
Quyền và lợi ích khi nộp hồ sơ hai nhóm dịch vụ công liên...Quyền và lợi ích khi nộp hồ sơ hai nhóm dịch vụ công liên thông
6 mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp6 mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp
Lợi ích của chuyển đổi số với người dânLợi ích của chuyển đổi số với người dân
Sử dụng tài khoản ngân hàng không dùng tiền mặtSử dụng tài khoản ngân hàng không dùng tiền mặt
Thực hiện giao dịch trên thuế điện tửThực hiện giao dịch trên thuế điện tử

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT